צרו קשר

החוג להיסטוריה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים 9190501

מזכירת החוג: גב' שרה פרנסה
דוא"ל: sarap@savion.huji.ac.il
טל': 02-5883764
חדר 4408, הפקולטה למדעי הרוח
שעות קבלה:

יום א' 14:30-11:30

ימים ב', ג', ד', ה' 13:00-10:00