תואר מוסמך

מטרת הלימודים היא להכשיר תלמידים למחקר היסטורי עצמאי ולהעמיק היכרותם עם הדיסציפלינה, וכן הכנה לקראת לימודי דוקטורט. הלימודים מתנהלים בשלושה מסלולים: מסלול מחקרי, מסלול לא מחקרי, ומסלול במגמת הוראה.

 

מתווה הלימודים, תשפ"ג (PDF)

(קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה היסטוריה)

כמו כן ניתן להיעזר במצגת המפרטת ומרחיבה על המתווה


רשימת הקורסים

במסלול המחקרי

קורסים במסלול המחקרי (XLS)

במסלול הלא-מחקרי 

קורסים במסלול הלא-מחקרי (XLS)