מר ברק בן-ארויה

ברק בן-ארויה
עוזר הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

תחום העניין שלי הוא היסטוריה תרבותית של גרמניה. המחקר הנוכחי מתמקד ברימייקים בקולנוע הגרמני.