פרופ' דוד יעקבי

דוד יעקבי
972-54-7559856

עוסק בהתרחבות המערבית ובחיי היהודים בים התיכון המזרחי בימי הביניים המאוחרים, עכו הצלבנית, סחורות בתעשייה ובמסחר המדיאבליים, ומסחר המשי בימי הביניים.

פרסומים נבחרים:

 

"The Minor Western Nations in Constantinople: Trade and Shipping from the Early Twelfth Century to 1261", in Gogo K. Barzeliote - Kostas G. Tsiknakes, eds., Γαληνοτάτη. Τιμή στη Χρύσα Μαλτέζου, Αthens, 2013, pp. 319-332.

 

"Commercio e navigazione degli Amalfitani nel Mediterraneo orientale: sviluppo e declino," in Bruno Figliuolo e Pinuccia F. Simbula, eds., Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d’Italia e l’Occidente dagli osservatorî  mediterranei, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Amalfi 14-16 maggio 2011, Amalfi, 2014, pp. 89-128.

 

"Refugees from Acre in Famagusta around 1300", in Michael J.K.Walsh, Tamás Kiss, Nicholas S.H. Coureas, eds., The Harbour of all this Sea and Realm. Crusader to Venetian Famagusta (CEU Medievalia 17), Budapest, 2014, pp. 53-67.

 

"Cypriot Gold Thread in Late Medieval Silk Weaving and Embroidery", in Susan B. Edgington & Helen J. Nicholson (eds.), Deeds Done Beyond the Sea: Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders presented to Peter Edbury, Farnham, 2014, pp. 101-114.

 

“The Economy of the Armenian Kingdom of Cilicia: Some Neglected and Overlooked Aspects”, in Claude Mutafian, ed., La Méditerranée des Arméniens (XIe-XVe siècle), Paris, 2014, pp. 261-291.

 

"Ports of Pilgrimage to the Holy Land, Eleventh-fourteenth Century: Jaffa, Acre, Alexandria", in Michele Bacci, Martin Rohde, eds., The Holy Portolano. Le portulan sacré. The Sacred Geography of Navigation in the Middle Ages. Fribourg Colloquium 2013. La géographie religieuse de la navigation au moyen âge. Colloque fribourgeois 2013 (Scrinium Friburgense 36), Berlin/Munich/Boston: De Gruyter, 2014, pp. 51-72.

 

"Rural exploitation in Western Asia Minor and the Mediterranean: Aspects of Interaction in the Thirteenth Century", in Taxiarchis G. Kolias - Konstantinos G. Pitsakis, eds., Aureus. TomoV AfierwmenoV ston Kaqhghth Euaggelo K. Cruso (Institute for Byzantine Research. National Hellenic Research Foundation), Athens, 2014, pp. 243-256.

 

"Byzantine Culture and the Crusader States", in D. Sakel, ed., Byzantine Culture: Papers from the Conference ‘Byzantine Days of Istanbul’ held on the occasion of Istanbul being European Cultural Capital 2010 Istanbul, May 21-23 2010, Ankara, 2014, pp. 197-206.

 

"The Economy of Latin Greece", in Nickiphoros I. Tsougarakis and Peter Lock, eds., A Companion to Latin Greece, Leiden-Boston, 2015, pp. 185-216.

 

"The Jewish Communities in the Social Fabric of Latin Greece: between Segregation and Interaction", in Nickiphoros I. Tsougarakis and Peter Lock, eds., A Companion to Latin Greece, Leiden-Boston, 2015, pp. 255-287.

 

"The Catalan Company in the East: The Evolution of an Itinerant Army (1303-1311)", in Gregory I. Halfond, ed., The Medieval Way of War. Studies in Medieval Military History in Honor of Bernard S. Bachrach, Farnham, 2015, pp. 153-182.

 

“The Expansion of Venetian Government in the Eastern Mediterranean until the Late Thirteenth Century”, in G. Ortalli, O. J. Schmitt, E. Orlando, eds., Il Commonwealth veneziano tra il 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità, Venezia, 2015, pp. 73-106.

 

"Cross-Cultural Transfers of Industrial Technologies in the Later Middle Ages: Incentives, Promoters and Agents", in Georg Christ, Franz-Julius Morche, Roberto Zaugg, Wolfgang Kaiser, Stefan Burkhardt, Alexander Beihammer, eds., Union in Separation -  Diasporic Groups and Identities in the Eastern Mediterranean (1100-1800), Roma, 2015, pp. 487-504.

 

“The Byzantine Social Elite and the Market Economy, Eleventh to Mid-Fifteenth Century”, in Alison Frazier and Patrick Nold, eds., Essays in Renaissance Thought and Letters in Honor of John Monfasani, Leiden-Boston, 2015, pp. 67-86.

 

“The Venetian Presence in the Crusader Lordship of Tyre: a Tale of Decline”, in A. Boas, ed., The Crusader World, Abingdon, 2016, pp. 181-195.

 

"Oriental Silks at the Time of the Mongols: Patterns of Trade and Distribution in the West", in Juliane von Fircks and Regula Schorta, eds., Oriental Silks in Medieval Europe (Riggisberger Berichte, 21), Rigggisberg, 2016, pp. 92-123.

 

“Pisan Presence and Trade in Later Byzantium”, in A. Berger, S. Mariev, G. Prinzing und A. Riehle, Koinotaton Doron. Das späte Byzanz zwische,n Machtlosigkeit und kultureller Blüte (1204-1461) (Byzantinisches Archiv, 31), Berlin/Boston, 2016, pp. 47-59.

 

“Evolving Routes of Western Pilgrimage to the Holy Land, Eleventh to Fifteenth Century: an Overview”, in K. Herbers / H. C. Lehner, eds., Unterwegs im Namen der Religion II / On the Road in the Name of Religion II. Wege und Ziele in vergleichender Perspektive - das mittelalterliche Europa und Asien / Ways and Destinations in Comparative Perspective  –Medieval Europe and Asia, Stuttgart, 2016, pp. 75-97.

 

“Constantinople as Commercial Transit Center, Tenth to Mid-Fifteenth Century”, in P. Magdalino, N. Necipoglu, eds., Trade in Byzantium. Papers from the Third International Sevgi Gönül Byzantine Studies Symposium, Koç University Publications, Istanbul, 2016, pp. 193-210.

 

"From Byzantium to the Emirate of Menteshe: Continuity and Change in Trade Patterns", in Adnan Çevik - Murat KeçiŞ, eds., Menteşeoğulları Tarihi 25-27 Nisan 2012 - Muğla: Bildiriler,, TTK, Ankara, 2016, pp. 131-140.

 

“Frankish Beirut: a Minor Economic Center”, in Crusader Landscapes in the Medieval Levant. The Archaeology and History of the Latin East. Edited by Micaela Sinibaldi, Kevin J. Lewis, Balázs Major and Jennifer A. Thompson, Cardiff, University of Wales Press, 2016, pp. 263-276.