בוגרי החוג

אנה גוטגרץ

אנה גוטגרץ

המחקר שלי עוסק בהתגבשות הנוף העירוני בירושלים הפרנקית במהלך ששת העשורים הראשונים של המאה ה-12, תקופה בה חלו שינויים מואצים בפניה של העיר בעקבות כיבושה על ידי הצלבנים.

תמר רוזט

תמר רוזט

מחקר הדוקטורט שלי עוסק במערכת הדואר באימפריה הבריטית מנקודת מבטם של המשתמשים והמשתמשות בה, בין השנים 1840-1898. אני מבקשת לבחון את הקשר המשולש בין התשתית החומרית והטכנולוגית המשתנה של מערכת הדואר, חוויות השימוש הרגשיות של המשתמשים והמשתמשות בה, והאופן בו חוויות אלו השפיעו על תפיסותיהם את המרחק ופעולותיהם במרחב האימפריאלי.

רעי שרירא

רעי שרירא

במחקר הדוקטורט שלי אני חוקר את ההבטים הקוגניטיביים של החינוך באנגליה בעת החדשה המוקדמת. אני בוחן סביבות לימודיות שונות ומשחזר את הדרכים השונות בהן מורים, פדגוגיה וכלי לימוד אורגנו על מנת לעצב את מוחם של תלמידים במקומות כמו בתי ספר וקולג׳ים.