גב' שחר איישן

עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש
shahar.eichen@mail.huji.ac.il

תחום העניין שלי כולל היסטוריה תרבותית בעת החדשה בצרפת ובארצות הברית.