צרו קשר

כתובתנו:
החוג להיסטוריה
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

דואר אלקטרוני: sarap@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5883764

מזכירת החוג: גב' שרה פרנסה
בניין מדעי הרוח, חדר 4408
שעות קבלה: ימים א', ב', ד', ה' 13:30-10:00

יועצת לתואר בוגר: ד"ר איילת אבן-עזרא | ayeletee@gmail.com
יועץ לתואר מוסמך: ד"ר רז חן-מוריס | raz.chen-morris@mail.huji.ac.il