ד"ר איה אלידע

איה אלידע
ד"ר
איה
אלידע
ראשת החוג להיסטוריה
המדור המודרני, היסטוריה גרמנית בעת החדשה המוקדמת
חדר 6507.
שעות קבלה: סמסטר א': יום רביעי 12:00 עד 13:00 או בתיאום מראש
02-5883765
aya.elyada@mail.huji.ac.il

מרצה בכירה בחוג להיסטוריה. עוסקת בהיסטוריה ותרבות גרמנית ויהודית-גרמנית, יחסי יהודים-נוצרים, קשרים תרבותיים בין יידיש וגרמנית, והיסטוריה תרבותית וחברתית של שפה ותרגום. לפני שהצטרפתי לאוניברסיטה העברית ביליתי חמש שנים בגרמניה, כדוקטורנטית אורחת במחלקה להיסטוריה ותרבות יהודית באוניברסיטת מינכן, ושלוש שנים נוספות כפוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת דיוק שבצפון קרוליינה. ספרי, על העיסוק הנוצרי ביידיש בעת החדשה המוקדמת, הופיע ב- 2012 בהוצאת אוניברסיטת סטנפורד (לקישור לחצו כאן). הספר בוחן את התופעה הייחודית, שאינה מוכרת כמעט במחקר ההיסטורי המודרני, של "יידישיזם נוצרי", דהיינו העניין של מחברים נוצרים בשפת היידיש ובספרותה בעולם הגרמני, מראשית המאה ה-16 ועד לסוף המאה ה-18. הספר מתחקה אחר הסיבות שהניעו נוצרים לעסוק דווקא ביידיש, ודן באופנים השונים בהם תארו וייצגו המחברים הנוצרים את השפה היהודית וספרותה בכתביהם. בכך, הספר מבקש לתרום לחקר ההיסטוריה של יחסי יהודים-נוצרים, וכן לשפוך אור על סוגיות לשוניות, תרבותיות, תאולוגיות וחברתיות רחבות יותר, שהעסיקו מלומדים נוצרים בגרמניה של העת החדשה המוקדמת.
הפרוייקט הנוכחי שלי עוסק בהיסטוריה התרבותית של תרגומים מיידיש לגרמנית, מהמאה ה- 16 ועד ימינו.