חדשות מהחוג

צרו קשר

ראשת החוג: ד"ר איה אלידע

יועצת לתואר בוגר: ד"ר רוני רגב

יועץלתואר מוסמך מחקרי: ד"ר לי מרדכי

יועצת לתואר מוסמך עיוני: ד"ר איריס נחום

רכזת החוג: גב' ימית שפיצן
טל': 02-5883764
חדר 4408, הפקולטה למדעי הרוח
שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

 

  • סדרת הרצאות מוסה