גב' מור חג'בי

עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש
morhaj@savion.huji.ac.il

תחום העניין שלי כולל את שלהי העת העתיקה ותחילת ימי הביניים. המחקר הנוכחי שלי עוסק בסוגיות של זהות ובהיסטוריה אינטלקטואלית ודתית.