הרמת כוסית לסיום סמסטר א' והשקת העיתון החוגי "ציר הזמן"