Table of Contents

צרו קשר

ראשת החוג: ד"ר איה אלידע

יועצת לתואר בוגר: ד"ר רוני רגב

יועץלתואר מוסמך מחקרי: ד"ר לי מרדכי

יועצת לתואר מוסמך עיוני: ד"ר איריס נחום

רכזת החוג: גב' ימית שפיצן
טל': 02-5883764
חדר 4408, הפקולטה למדעי הרוח
שעות קבלה:
יום א' 14:30-11:30
ימים ב'-ה' 13:00-10:00

 

על אודות

החוג להיסטוריה הוא מן הוותיקים והגדולים באוניברסיטה העברית. מסורת החוג בנויה על ההשקפה שכל מעשי האדם בעבר חשובים וראויים להתבוננות ולניסיון להבינם, והוא מתמקד בהיסטוריה של תרבות אירופה ובתחומי התפשטותה כמו גם ביחסי הגומלין שלה עם תרבויות אחרות. הבנת העבר מאפשרת התמצאות בהווה ושימוש בפרספקטיבה מתודולוגית בכדי להביט אל העתיד. הכלל הראשון במעלה, העומד לנגד עינינו בחוג להיסטוריה, הוא להעמיד לרשות הלומדים את הכלים הנאותים, המאפשרים השתתפות בשיח ההיסטורי, האינטלקטואלי והתרבותי ומכשירים את התלמיד להיות להיסטוריון מקצועי.

לימודי החוג לתואר הראשון בנויים על החלוקה המסורתית למדור קדם-מודרני (הכולל בתוכו את העת העתיקה ואת ימי הביניים) ומדור מודרני (הכולל בתוכו את העת החדשה המוקדמת ואת העת החדשה המאוחרת). בנוסף לחלוקה זו, ישנן הצעות אחרות לגבי אופן חלוקת ההיסטוריה לתקופות וכן לימוד של איזורים נוספים מחוץ לאירופה. שינויים אלו משתקפים גם בתכנית הלימודים, כאשר כל מדור מציע שיעורים העוסקים במגוון רב של איזורים ותרבויות, המתמקדים בתרבות האירופאית אך מרחיקים ראות גם מעבר לה. כך תוכלו, תוך לימוד אישי, להכיר את העושר והרבגוניות שבהוויה האנושית.

מורי החוג להיסטוריה מציעים בהוראתם ובמחקריהם קשת רחבה של גישות: החל מהיסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית, דרך מהפכות מדעיות ותעשייתיות, אל פריצות דרך בפילוסופיה, בספרות ובאמנות. בנוסף, נחקרים ונלמדים נושאים כגון: המגדר והחלוקה המינית, חיי היום-יום, קבוצות מיעוט אל מול חברת ההמונים, תולדות האישים הבולטים והיסטוריה מצולמת.

הסטודנטים בחוג זוכים להזדמנויות מיוחדות לחוות ולעסוק בהיסטוריה: סיורים לימודיים לחו"ל, תוכנית מצטיינים בבית הספר להיסטוריה עם קורסים ייעודיים רק לה, וכתב עת מחקרי אקדמי יחידאי בארץ המיועד באופן בלעדי לתלמידי תואר ראשון ושני, הן לפירסום עבודותיהם שלהן ערך מחקרי והן בניהול המערכת של כתב העת.