תלמידי דוקטורט

שחר אורלינסקי

שחר אורלינסקי

מלגאית ברברה ומורטון מנדל לדוקטורנטים במדעי הרוח והחברה. מחקר הדוקטורט שלי עוסק בעבדות ויחסי תלות בימי הביניים המוקדמים בצפון אירופה.

אורי ארמן

אורי ארמן

נושא המחקר שלי הוא "דמות זמר האופרה בבריטניה, 1840-1770". מחקר זה מבקש להאיר תפיסות תרבותיות ותהליכי עומק בחברה הבריטית בשלהי המאה ה-18 וראשית המאה ה-19

קרא עוד
, וזאת באמצעות התחקות אחר התנודות בדמותם ותדמיתם הציבורית של זמרות וזמרי אופרה. בניגוד למיתוס ה"אומה ללא מוזיקה", ניתן היה למצוא בבריטניה של המאה ה-18 מגוון רחב ומקיף של תרבויות מוזיקליות מסוגים שונים – מועדוני גלי וקאטצ', מוזיקה של גני התענוגות, ומעל הכל - אורטוריות, בעיקר אלו של גיאורג פרידריך הנדל, אשר הפכו למאפיין יסוד בזהות הלאומית הבריטית. תרבויות שירה אלו היוו גורם מלכד עבור אוכלוסיות מגוונות ובהקשרים שונים לאורך המאה.

גם האופרה, מדיום תיאטרלי-מוזיקלי איטלקי במקורו, הלכה וכבשה לבבות בחברה הבריטית בתקופה זו, אך בניגוד לז'אנרים המוזיקליים האחרים, מן הרגעים הראשונים התלווה אליה שיח ציבורי חריף אשר ביקש לסמן אותה, ובעיקר את זמריה, כנטע זר בחברה הבריטית. שיח זה פותח לנו צוהר משמעותי להבנת עולמם ותפיסותיהם התרבותיות של בריטים בני הזמן.

במחקרי אני מתמקד בעשורים האחרונים של המאה ה-18 וראשית המאה ה-19, שכן תקופה זו, על תהפוכותיה הפוליטיות והתרבותיות, הייתה נקודת מפנה בהתקבלותו של המדיום האופראי בבריטניה - בין אם ככלי לטיפוח רגש לאומי (אופרה אנגלית כפורצת נתיב חדש בביטוי זהות לאומית) או כחלק מאידאל רומנטי-קוסמופוליטי.

במקביל, עלה בתקופה זו דור של זמרי אופרה בריטיים מקומיים, כולם ווירטואוזיים ברמה עולמית, אשר נדמו כמבטיחים את מקומו של זמר האופרה כמוקד הזדהות על הבמה הלאומית. ואולם, חשדנותו של הקהל הבריטי כלפי הזמר ומלאכתו חתרה תדיר תחת תהליך זה, בשלושה מישורים עיקריים: הזמר נתפס כמעוות של השפה, כבעל גופניות חריגה הגובלת בפאתולוגיה וכנוטה להתנהגות אנטי-חברתית וא-מוסרית. תכונות אלו פורשו כמצביעות על מהותו הכוזבת של זמר האופרה, ובכך סיכלו את יומרתו של המדיום האופראי ל"אמת" אמנותית. אני כותב את העבודה בהנחייתם של פרופ' דרור ורמן מהחוג להיסטוריה ופרופ' רות הכהן מהחוג למוזיקולוגיה.

קראו פחות
עידית בן אור

עידית בן אור

דוקטורנטית במחלקה להיסטוריה ומלגאית סכוליון בקבוצת "חומרים לשינוי". חוקרת היסטוריה של כסף וכלכלות מקומיות במאה ה-18 בבריטניה.

יותם בן חורין

יותם בן חורין

אני מתעניין בהיסטוריה מודרנית של כיבוש, הגירה והתיישבות במרחב הים-תיכוני בכלל והאלג'יראי בפרט.

קרא עוד
 במהלך התואר השני אני מתמקד במפגשים הבינתרבותיים באלג'יריה ובהשלכות שלהם על התגבשות זהויות חדשות בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20.

קראו פחות
בֹעז ברגר

בֹעז ברגר

דוקטורנט במחלקה להיסטוריה ומלגאי מוסה. חוקר היסטוריה של תרבות פוליטית בבריטניה בין המהפכה האמריקאית לצרפתית. עוסק בשאלות של אחריות פוליטית ורפורמות מוסריות. כותב בהנחיית פרופ' דרור ורמן.

מור גלר

מור גלר

אני דוקטורנטית בחוג להיסטוריה, מלגאית מוסה, עמיתה במרכז קבנר להיסטוריה גרמנית ועורכת לשעבר של כתב העת "היֹה היָה – במה צעירה להיסטוריה".

קרא עוד
עבודת הדוקטור שלי עוסקת בחיי יום-יום ובייצור ידע בגרמניה המזרחית, דרך מחקרי דעת הקהל שנערכו בה החל משנות השישים של המאה העשרים ועד לנפילת חומת ברלין. באמצעות ניתוח הסקרים והדו"חות האנליטיים שהפיקו מכוני המחקר המזרח־גרמניים, אני שואפת להבין את מטרות ומגבלות מפעל הסקרים, את התפקידים המרובים שאלה מילאו בשימור וברפורמה של מבני הכוח במדינה,  וכן את האופנים בהם חוקרים ונחקרים יצרו ופירשו סוגים שונים של ידע על אודות מציאות חייהם. מתוך כך, אני מבקשת להדגיש את חשיבות הסקרים בהיסטוריה התרבותית, החברתית והפוליטית של עידן הסוציאליזם המאוחר ולפענח את האופנים בהם העניקו למשתתפים בהם דרכים בלתי־צפויות לדמיין את עתיד(י)ה של גרמניה המזרחית.

העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' עופר אשכנזי.

קראו פחות
מור חג'בי

מור חג'בי

דוקטורנטית, מלגאית ברברה מנדל לדוקטורנטים במדעי הרוח והחברה.

קרא עוד
תחום העניין שלי הוא היסטוריה אינטלקטואלית ותרבותית בשלהי העת העתיקה. המחקר שלי עוסק בתרומותיהם התיאולוגיות והתרבותיות של דמויות מרכזיות במאה החמישית, תלמידיו של אוגוסטינוס, בישוף היפו. 

קראו פחות
איתן ישי

איתן ישי

תחום העניין העיקרי שלי הוא המזרח התיכון והעולם הערבי במאות 20-21, בעיקר נושא המערכת הבין-ערבית.

קרא עוד
ברצוני לחקור שאלות של זהות ולאומיות והשפעותיהן על המרחב הערבי-מוסלמי המשתנה.

קראו פחות
דניאל להמן

דניאל להמן

עבודת הדוקטורט שלי עוסקת בייצוגים של הרפורמציה בפולמוס הפרוטסטנטי נגד היהודים: מחקרי בוחן כיצד התייחסו והגיבו מלומדים פרוטסטנטים לוויכוחים עם קתולים או עם פרוטסטנטים אחרים תוך כדי עימות עם היהודים - ומזווית אחרת, כיצד 'הקשרים' יהודיים השפיעו על תיאורם של קונפליקטים פנים-נוצריים.

קרא עוד
במקביל, מחקרי בוחן כיצד התייחסויות ותגובות אלה לרפורמציה עיצבו את הפולמוס האנטי-יהודי של המאות ה-16 וה-17, וממקמות אותה ביחס לפולמוס הנוצרי-יהודי שקדם לו. באופן מופשט יותר: מחקרי מתחקה אחר השפעתה של 'נוכחות' יהודית על שיח נוצרי, ואחר השפעתו של שיח נוצרי על ההתמודדות עם 'נוכחות' יהודית. עבודת הדוקטורט נכתבת בהנחייתם של ד"ר איה אלידע ופרופ' רם בן-שלום.

קראו פחות
עמית לוי

עמית לוי

המחקר שלי עוסק במזרחנות יהודית-גרמנית והגירתה לפלשתינה/ישראל כתחום ידע אקדמי החל משנות העשרים של המאה שעברה.
קרא עוד
אני מנסה למפות את האופנים השונים שבהם התמודדה קבוצת מזרחנים, בעלי הכשרה מאוניברסיטאות גרמניות, עם המעבר ממפגש טקסטואלי עם המזרח למפגש ממשי עמו, על רקע תהליך הקמתו של המכון למדעי המזרח באוניברסיטה העברית והתבססותו. תחום המחקר נובע מהעניין שלי בהיסטוריה של מפגשים בין-תרבותיים, ובפרט בהקשרם הלשוני. עבודת הדוקטורט נכתבת בהנחייתן של פרופ' יפעת וייס וד"ר איה אלידע.
קראו פחות
תמר קוג'מן

תמר קוג'מן

עמיתה במרכז קבנר להיסטוריה גרמנית, כותבת את עבודת הדוקטור תחת הנחייתו של פרופ׳ עופר אשכנזי. חוקרת תפיסות של גרמניות במאה ה-19 בראי שאלת המדינה הגרמנית.