סגל נוסף

ליאור הדר

גב' ליאור הדר

עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

אני מתעניינת בהיסטוריה של העת החדשה המאוחרת באירופה עם עניין מיוחד בגרמניה, חוקרת את הצי האוסטרלי במהלך מלחמת העולם השנייה.

גב' מור חג'בי

עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

תחום העניין שלי כולל את שלהי העת העתיקה ותחילת ימי הביניים. המחקר הנוכחי שלי עוסק בסוגיות של זהות ובהיסטוריה אינטלקטואלית ודתית.