סגל נוסף ועוזרי הוראה

מור גלר

גב' מור גלר

עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

אני מתעניינת בהיסטוריה תרבותית של המלחמה הקרה, בדגש על קולנוע ותרבות פופולרית בגרמניה המזרחית. התזה שלי, אותה אני כותבת בהנחייתו של פרופ' עופר אשכנזי, עוסקת במחקרי צרכנים בנושא צפייה בקולנוע שנערכו על ידי המכון המזרח-גרמני לחקר הנוער (Zentralinstitut für Jugendforschung) בין השנים 1989-1970.

רחל פונטוביץ'

גב' רחל פונטוביץ'

עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

תחומי העניין שלי כוללים היסטוריה פוליטית של העת העתיקה והיסטוריה אינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה המאוחרת. התזה שלי עוסקת באופן בו המבנה הפוליטי של הרפובליקה הצרפתית השלישית השפיע על התפתחות האנטישמיות במדינה בתחילת המאה העשרים.

עמית שפרן

גב' עמית שפרן

עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

תלמידת מוסמך בחוג להיסטוריה וחברה בקבוצת ה-ERC "מעבר לאליטה". בעבודת התזה שלי אני חוקרת את השימוש של יהודי צרפת במאגיה בתחומי חיים שונים כמו משפחה, רפואה, זוגיות וקהילה, והצורות בהן מאגיה באה לידי ביטוי בחיי היומיום במאה ה-13. אני מתעניינת בתפישות המדעיות של אנשי ימה"ב ובאופנים בהם הציבור הרחב התמודד עם שאלות מדעיות ורפואיות.