סגל נוסף ועוזרי הוראה

מור גלר

גב' מור גלר

עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

אני מתעניינת בהיסטוריה של העת החדשה, בתרבות פופולרית ובתרבות צריכה. במחקרי אני מתבוננת בקולנוע המזרח-גרמני כאתר של משא ומתן, ושואלת דרכו שאלות בדבר היחס בין בידור לתעמולה ובין סוכנות אישית למשטור ופיקוח.

רחל פונטוביץ'

גב' רחל פונטוביץ'

עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

תחומי העניין שלי כוללים היסטוריה פוליטית של העת העתיקה והיסטוריה אינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה המאוחרת. התזה שלי עוסקת באופן בו המבנה הפוליטי של הרפובליקה הצרפתית השלישית השפיע על התפתחות האנטישמיות במדינה בתחילת המאה העשרים.