סגל נוסף ועוזרי הוראה

טאילי הרדימן

גב' טאילי הרדימן

עוזרת הוראה
taili.hardiman@mail.huji.ac.il
חדר 6502.
שעות קבלה: בתיאום מראש.

תחומי העניין שלי כוללים היסטוריה של הרעיונות והמדע בעת החדשה המאוחרת. 

שיר ונטורה

גב' שיר ונטורה

shir.ventura@mail.huji.ac.il
חדר 6502.
שעות קבלה: בתיאום מראש
אני מתעניינת בהיסטוריה תרבותית של צרפת בתקופת הנאורות. עבודת התזה שלי עוסקת בזנות בפריס של המאה ה-18, ומתבססת על מגוון מקורות חזותיים וספרותיים.
רחל פונטוביץ'

גב' רחל פונטוביץ'

עוזרת הוראה
rachel.funtowicz@mail.huji.ac.il
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

תחומי העניין שלי כוללים היסטוריה פוליטית של העת העתיקה והיסטוריה אינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה המאוחרת.

קרא עוד
התזה שלי עוסקת באופן בו המבנה הפוליטי של הרפובליקה הצרפתית השלישית השפיע על התפתחות האנטישמיות במדינה בתחילת המאה העשרים.

קראו פחות