שותים היסטוריה: אירוע פתיחת שנת הלימודים תשע"ז של החוג להיסטוריה