סיור לימודי של קורס 30956 בעיר העתיקה ירושלים

1 ינואר, 2022

תמונות מסיור לימודי שנערך במסגרת  הקורס 30956- המאה הארבע עשרה באירופה: מגיפה, משבר והתמודדות.