חדשות מהחוג

עוד חדשות...

תודה רבה לנציגי החוג להיסטוריה על נוכחותם ועזרתם ביום הפתוח תשע"ז!