חדשות

מועדים מיוחדים סמ' ב' תשע"ו

מועדים מיוחדים סמ' ב' תשע"ו

27 יוני, 2016

לתלמידים/ות שלום רב,

 

הגשת בקשות למועדים מיוחדים בשנה"ל תשע"ו בפקולטה למדעי הרוח, תתבצע דרך מערכת הטפסים המקוונת של ועדת ההוראה בלבד.

שימו לב: בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בהודעה זו ורק באמצעות המערכת המקוונת ובדרך זו בלבד. כמו-כן, ניתן להגיש בקשה עד שבוע לאחר קבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.

 

מועדים מיוחדים קורסי סמסטר ב' / שנתיים:

קול קורא: הסדנה השנתית לתלמידי מוסמך של ביה"ס להיסטוריה

קול קורא: הסדנה השנתית לתלמידי מוסמך של ביה"ס להיסטוריה

3 מרץ, 2016

תלמידי ותלמידות מוסמך מכל החוגים ההיסטוריים מוזמנים מוזמנים להציג את מחקריהן/ם בסדנה שתיערך ביום שלישי, 24 באפריל 2016, בקמפוס הר הצופים.

מכיוון שמטרת הסדנה היא דיון ומשוב למחקר, ניתן להציג עבודות אשר נכתבות כעבודות מוסמך ("תזה") בשלבים שונים, גם אם טרם הושלמו. העבודות יוצגו בהרצאות קצרות בנות 20-15 דקות, ולאחריהן יתקיים דיון בהשתתפות סטודנטים ואנשי סגל.

המעוניינים/ות להתציג מתבקשים/ות לשלוח לכתובת historymahuji@gmail.com לא יאוחר מ-25 במרץ 2016 הודעה עם הפרטים הבאים: