פרופ' אביהו זכאי

אביהו זכאי
פרופ'
אביהו
זכאי
חדר 6625. שעת קבלה: ימים ב' ו-ד', 13:00-12:00
avihuzakai@gmail.com

בעבר תחומי מחקר שלי היו היסטוריה דתית ואינטלקטואלית של ראשית העת החדשה, התנועה הפוריטנית באנגליה ובאמריקה. לאחרונה אני מתמקד בהיסטוריה אינטלקטואלית של גולים מגרמניה הנאצית וחיבורי ההתנגדות שלהם לברבריזם הנאצי.