תלמידי מוסמך

רועי אירני

רועי אירני

רועי הוא תלמיד לתואר מוסמך בבית הספר להיסטוריה ובמרכז לייפר ללימודי מגדר. מלגאי בתכנית מנדל לתלמידי מוסמך מצטיינים במדעי הרוח. מתעתד לעסוק במסגרת עבודת התזה שלו בנורמות של גבריות ומיניות בתל אביב הבורגנית של שנות החמישים, תוך שימוש בהיסטוריה אוראלית והיסטוריה מסמכית. את המחקר הוא עורך בהנחיית פרופ' משה סלוחובסקי.

שיר ונטורה

גב' שיר ונטורה

חדר 6502.
שעות קבלה: בתיאום מראש
אני מתעניינת בהיסטוריה תרבותית של צרפת בתקופת הנאורות. עבודת התזה שלי עוסקת בזנות בפריס של המאה ה-18, ומתבססת על מגוון מקורות חזותיים וספרותיים.
יעל לבקוביץ'

יעל לבקוביץ'

הנני תלמידת מוסמך בתוכנית המצטיינים של בית הספר להיסטוריה, במסגרת עבודת התזה אסקור חיבורים נרטיביים בולטים השואפים להציג את כל ההיסטוריה של המין האנושי, החל מהרודוטוס (484- 425 לפנה"ס בקירוב), סְה-מָא צ'יֶין (בערך 145- 86 לפנה"ס) ועד לדיוויד כריסטיאן (2005), ומרי ויזנר-הנקס (2015) בימינו. אתמקד באופן בו בחר כל כותב להציג היסטוריה עולמית ואאפיין את מגמות הכתיבה המרכזיות. מנחים: פרופ' בנימין זאב קדר ופרופ' יובל נח הררי.