תלמידי מוסמך

רועי אירני

רועי אירני

רועי הוא תלמיד לתואר מוסמך בבית הספר להיסטוריה ובמרכז לייפר ללימודי מגדר. מלגאי בתכנית מנדל לתלמידי מוסמך מצטיינים במדעי הרוח. מתעתד לעסוק במסגרת עבודת התזה שלו בנורמות של גבריות ומיניות בתל אביב הבורגנית של שנות החמישים, תוך שימוש בהיסטוריה אוראלית והיסטוריה מסמכית. את המחקר הוא עורך בהנחיית פרופ' משה סלוחובסקי.

טאילי הרדימן

גב' טאילי הרדימן

עוזרת הוראה
taili.hardiman@mail.huji.ac.il
חדר 6502.
שעות קבלה: בתיאום מראש.

תחומי העניין שלי כוללים היסטוריה של הרעיונות והמדע בעת החדשה המאוחרת. 

שיר ונטורה

גב' שיר ונטורה

shir.ventura@mail.huji.ac.il
חדר 6502.
שעות קבלה: בתיאום מראש
אני מתעניינת בהיסטוריה תרבותית של צרפת בתקופת הנאורות. עבודת התזה שלי עוסקת בזנות בפריס של המאה ה-18, ומתבססת על מגוון מקורות חזותיים וספרותיים.
יעל לבקוביץ'

יעל לבקוביץ'

הנני תלמידת מוסמך בתוכנית המצטיינים של בית הספר להיסטוריה, במסגרת עבודת התזה אסקור חיבורים נרטיביים בולטים השואפים להציג את כל ההיסטוריה של המין האנושי, החל מהרודוטוס (484- 425 לפנה"ס בקירוב), סְה-מָא צ'יֶין (בערך 145- 86 לפנה"ס) ועד לדיוויד כריסטיאן (2005), ומרי ויזנר-הנקס (2015) בימינו. אתמקד באופן בו בחר כל כותב להציג היסטוריה עולמית ואאפיין את מגמות הכתיבה המרכזיות. מנחים: פרופ' בנימין זאב קדר ופרופ' יובל נח הררי.

רחל פונטוביץ'

גב' רחל פונטוביץ'

עוזרת הוראה
rachel.funtowicz@mail.huji.ac.il
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

תחומי העניין שלי כוללים היסטוריה פוליטית של העת העתיקה והיסטוריה אינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה המאוחרת.

קרא עוד
התזה שלי עוסקת באופן בו המבנה הפוליטי של הרפובליקה הצרפתית השלישית השפיע על התפתחות האנטישמיות במדינה בתחילת המאה העשרים.

קראו פחות
ינון פליישמן

ינון פליישמן

התזה שלי עוסקת בעיסוק במשנה בראשית העת החדשה, בהקשר של התרבות ההומניסטית והחזרה למקורות הידע הקדומים.