פרופ' אלון קדיש

אלון קדיש
פרופ'
אלון
קדיש
המדור המודרני, היסטוריה צבאית
חדר 6503
02-5883763
kadish@mscc.huji.ac.il