פרופ' אלכסנדר יעקובסון

אלכסנדר יעקובסון
פרופ'
אלכסנדר
יעקובסון
המדור הקדם מודרני, היסטוריה רומית
חדר 6520.
שעת קבלה: 17:30-16:30
02-5883777
yakobsona@mscc.huji.ac.il

עוסק בהיסטוריה של העולם העתיק: דמוקרטיה, דעת הקהל, אסיפות עם ובחירות בעולם העתיק, במיוחד ברפובליקה הרומית. כמו כן, עוסק בקיסרות המוקדמת: הדימוי הציבורי והלגיטימציה  הציבורית של השלטון הקיסרי, ומעמד המשפחה הקיסרית. תחום מחקר פרט להיסטוריה העתיקה: דמוקרטיה, זהויות לאומיות, מדינת לאום וזכויות של מיעוטים לאומיים בישראל ובעולם. מ-2013 עמית מחקר במכון הרטמן בירושלים.