פרופ' אמנון לינדר

אמנון לינדר
פרופ'
אמנון
לינדר
amnon.linder@mail.huji.ac.il

עוסק בהיסטוריה אינטלקטואלית אירופאית בימי הביניים, עם דגש על גישות כלפי יהודים, יהדות, ירושלים וארץ הקודש.