פרופ' אמנון לינדר

אמנון לינדר

עוסק בהיסטוריה אינטלקטואלית אירופאית בימי הביניים, עם דגש על גישות כלפי יהודים, יהדות, ירושלים וארץ הקודש.