פרופ' בן-עמי שילוני

בן-עמי שילוני
פרופ'
בן-עמי
שילוני
shillony@mscc.huji.ac.il

מתמחה בהיסטוריה של יפן. חוקר שלושה נושאים עיקריים הקשורים בה: הצבא היפני ומלחמות יפן במאה העשרים, הקיסרים היפניים, והיפנים והיהודים.