פרופ' גבריאל הרמן

גבריאל הרמן
פרופ'
גבריאל
הרמן
msherm@mscc.huji.ac.il

מתמחה בעת העתיקה, בדגש על היסטוריה דתית, חברתית וכלכלית של יוון ורומא.