פרופ' גבריאל מוצקין

גבריאל מוצקין
פרופ'
גבריאל
מוצקין
msgmot@mscc.huji.ac.il

עוסק בהיסטוריה של הרעיונות, היסטוריה של הדתקתוליות ומחשבה היסטורית והיסטוריה של הזיכרון.