פרופ' גבריאל מוצקין

גבריאל מוצקין

עוסק בהיסטוריה של הרעיונות, היסטוריה של הדתקתוליות ומחשבה היסטורית והיסטוריה של הזיכרון.