פרופ' דורון מנדלס

דורון מנדלס
פרופ'
דורון
מנדלס
msdoron@.mscc.huji.ac.il

עוסק בעולם ההלניסטי על היבטיו השונים, ובעיקר במגע בין יהודים-נוצרים ופגניים. מתמקד במחקרו בהיסטוריוגרפיה, בלאומיות היהודית העתיקה, בתולדות הכנסייה הקתולית, ובזכרון ותקשורת.