דניאל להמן

דניאל להמן
דניאל
להמן

עבודת הדוקטורט שלי עוסקת בייצוגים של הרפורמציה בפולמוס הפרוטסטנטי נגד היהודים: מחקרי בוחן כיצד התייחסו והגיבו מלומדים פרוטסטנטים לוויכוחים עם קתולים או עם פרוטסטנטים אחרים תוך כדי עימות עם היהודים - ומזווית אחרת, כיצד 'הקשרים' יהודיים השפיעו על תיאורם של קונפליקטים פנים-נוצריים. במקביל, מחקרי בוחן כיצד התייחסויות ותגובות אלה לרפורמציה עיצבו את הפולמוס האנטי-יהודי של המאות ה-16 וה-17, וממקמות אותה ביחס לפולמוס הנוצרי-יהודי שקדם לו. באופן מופשט יותר: מחקרי מתחקה אחר השפעתה של 'נוכחות' יהודית על שיח נוצרי, ואחר השפעתו של שיח נוצרי על ההתמודדות עם 'נוכחות' יהודית. עבודת הדוקטורט נכתבת בהנחייתם של ד"ר איה אלידע ופרופ' רם בן-שלום.