פרופ' דרור ורמן

דרור ורמן
פרופ'
דרור
ורמן
המדור המודרני, מערב אירופה במאה ה-18 הארוכה
חדר 6504
שעות קבלה: בתיאום מראש
02-5883887
dwahrman@mscc.huji.ac.il
אני היסטוריון תרבות של מערב אירופה במעבר מהפרה-מודרנה למודרנה, עם דגש על המאה השמונה עשרה "הארוכה". חלק ניכר מעבודותיי מנסה להבין מה המשמעות של המושגים במשפט הקודם.