פרופ' דרור ורמן

דרור ורמן
המדור המודרני, מערב אירופה במאה ה-18 הארוכה
חדר 6504
02-5883887
שעות קבלה: בתיאום מראש
אני היסטוריון תרבות של מערב אירופה במעבר מהפרה-מודרנה למודרנה, עם דגש על המאה השמונה עשרה "הארוכה". חלק ניכר מעבודותיי מנסה להבין מה המשמעות של המושגים במשפט הקודם.