פרופ' דרור ורמן

דרור ורמן
דיקן הפקולטה למדעי הרוח
המדור המודרני, מערב אירופה במאה ה-18 הארוכה
חדר 6504. קבלה בתיאום מראש
02-5883887