פרופ' חדווה בן-ישראל

חדווה בן-ישראל
פרופ'
חדווה
בן-ישראל
benisra@mscc.huji.ac.il

עוסקת בהיסטוריה הפוליטית והתרבותית של אירופה וחוגי השפעתה מהמהפכה הצרפתית ועד היום, ובמיוחד בהיסטוריה בריטית, בחקר כתיבת ההיסטוריה, ובלאומיות השוואתית כולל הציונות