גב' טאילי הרדימן

טאילי הרדימן
גב'
טאילי
הרדימן
עוזרת הוראה
חדר 6502.
שעות קבלה: בתיאום מראש.
taili.hardiman@mail.huji.ac.il

תחומי העניין שלי כוללים היסטוריה של הרעיונות והמדע בעת החדשה המאוחרת. 

התזה שלי עוסקת בהתפתחות הדיסציפלינרית של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה בתחילת המאה ה-19 בבריטניה. מעניין אותי האופן "ידע חברתי", גוף ידע יחסית צעיר, גבש לעצמו שפה ושיטות מחקר לצד מדעים אחרים ובמרחב האימפריאלי-קולוניאלי.