פרופ' יוסף גייגר

huji
פרופ'
יוסף
גייגר
geiger@mscc.huji.ac.il

מתמחה בביוגרפיות והיסטוריוגרפיות מן העת העתיקה, מוטיבים קלאסיים באמנות אירופאית, השפה היוונית בספרות תלמודית, ואזכורים קלאסיים בספרות מודרנית.