ד"ר יצחק ברודני

יצחק ברודני
המדור המודרני, היסטוריה של ברית המועצות
בניין מדעי החברה, חדר 4317.
02-5883769
שעת קבלה: בתיאום מראש.