ד"ר יצחק ברודני

יצחק ברודני
המדור המודרני, היסטוריה של ברית המועצות
בניין מדעי החברה, חדר 4317. שעת קבלה: ימים ב' ו-ד', 18:00-17:15
02-5883769