גב' ליאור הדר

ליאור הדר
עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש

אני מתעניינת בהיסטוריה של העת החדשה המאוחרת באירופה עם עניין מיוחד בגרמניה, חוקרת את הצי האוסטרלי במהלך מלחמת העולם השנייה.