גב' רחל פונטוביץ'

רחל פונטוביץ'
גב'
רחל
פונטוביץ'
עוזרת הוראה
חדר 6502. קבלה בתיאום מראש
rachel.funtowicz@mail.huji.ac.il

תחומי העניין שלי כוללים היסטוריה פוליטית של העת העתיקה והיסטוריה אינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה המאוחרת. התזה שלי עוסקת באופן בו המבנה הפוליטי של הרפובליקה הצרפתית השלישית השפיע על התפתחות האנטישמיות במדינה בתחילת המאה העשרים.