מור גלר

מור גלר
מור
גלר

אני דוקטורנטית בחוג להיסטוריה, מלגאית מוסה, עמיתה במרכז קבנר להיסטוריה גרמנית ועורכת לשעבר של כתב העת "היֹה היָה – במה צעירה להיסטוריה". עבודת הדוקטור שלי עוסקת בחיי יום-יום ובייצור ידע בגרמניה המזרחית, דרך מחקרי דעת הקהל שנערכו בה החל משנות השישים של המאה העשרים ועד לנפילת חומת ברלין. באמצעות ניתוח הסקרים והדו"חות האנליטיים שהפיקו מכוני המחקר המזרח־גרמניים, אני שואפת להבין את מטרות ומגבלות מפעל הסקרים, את התפקידים המרובים שאלה מילאו בשימור וברפורמה של מבני הכוח במדינה,  וכן את האופנים בהם חוקרים ונחקרים יצרו ופירשו סוגים שונים של ידע על אודות מציאות חייהם. מתוך כך, אני מבקשת להדגיש את חשיבות הסקרים בהיסטוריה התרבותית, החברתית והפוליטית של עידן הסוציאליזם המאוחר ולפענח את האופנים בהם העניקו למשתתפים בהם דרכים בלתי־צפויות לדמיין את עתיד(י)ה של גרמניה המזרחית.

העבודה נכתבה בהנחיית פרופ' עופר אשכנזי.