מרית רונן

מרית רונן
מרית
רונן

נושא המחקר שלי הוא היחס לנכים באנגליה האנגלו-סקסונית. הגישות כלפי נכות באירופה בימי הביניים המוקדמים היו שליליות בעיקרן, וכללו קשירת נכות עם חטאים ואשמה אישית, והדרת נכים מהחברה. לעומת זאת, באנגליה באותה תקופה היו הגישות כלפי נכות יותר אמביוולנטיות, ובמרבית הטקסטים ישנן עדויות להכלה, לא הדרה, של נכים בכל חלקי החברה. בעבודתי אני בוחנת את הגישות השונות לנכות ואת היחס בפועל כלפי נכים באנגליה, בספרות הדתית, פוליטית, חברתית, ותרבותית, עם דגש על שאלות של הכלה והדרה. אני כותבת את המחקר בהנחייתה של פרופ' אסתר כהן.