פרופ' משה צימרמן

משה צימרמן

מתמחה בהיסטוריה חברתית ותרבותית של גרמניה בעת החדשה המאוחרת, היסטוריה של יהודים גרמנים, היסטוריה של האנטישמיות, היסטוריה ויזואלית, וכן היסטוריה של ספורט.