פרופ' משה צימרמן

משה צימרמן
פרופ'
משה
צימרמן
moshe.zimmermann@mail.huji.ac.il

מתמחה בהיסטוריה חברתית ותרבותית של גרמניה בעת החדשה המאוחרת, היסטוריה של יהודים גרמנים, היסטוריה של האנטישמיות, היסטוריה ויזואלית, וכן היסטוריה של ספורט.