ד"ר מתיאס שמידט

מתיאס שמידט
ד"ר
מתיאס
שמידט
המדור הקדם מודרני, היסטוריה יוונית ורומית
חדר 5814
שעת קבלה: סמסטר א׳ - ימי ב׳ 15:30 עד 17:00 | סמסטר ב׳ - יומי ב׳ 15:00 עד 16:30
Matthias.schmidt@mail.huji.ac.il

מתמחה בהיסטוריה יוונית, הלניסטית ורומית, וכן במחקר הברית החדשה.