פרופ' סטיבן אשהיים

סטיבן אשהיים
פרופ'
סטיבן
אשהיים
mssteve@mscc.huji.ac.il

מתמחה בהיסטוריה אינטלקטואלית ותרבותית של אירופה, בהיסטוריה גרמנית-יהודית, ובהיסטוריה גרמנית מודרנית.