פרופ' סטיבן אשהיים

סטיבן אשהיים

מתמחה בהיסטוריה אינטלקטואלית ותרבותית של אירופה, בהיסטוריה גרמנית-יהודית, ובהיסטוריה גרמנית מודרנית.