פרופ' עופר אשכנזי

עופר אשכנזי
פרופ'
עופר
אשכנזי
המדור המודרני, היסטוריה גרמנית מודרנית
חדר 6508
שעות קבלה:בתיאום מראש
02-5883776
ofer.ashkenazi@mail.huji.ac.il

מתמחה בהיסטוריה של גרמניה ושל יהודי גרמניה במאה העשרים. פרסומיו עוסקים בנושאים כגון ההתנסות היהודית בגרמניה הנאצית, הגירה מגרמניה ואל גרמניה, תנועת השלום האירופאית בין מלחמות העולם, והשיח על הנאציזם בגרמניה שלאחר המלחמה. במחקריו מושם דגש על תרבות ויזואלית—ובמיוחד קולנוע וצילום—והמקום שלה בשיח האינטלקטואלי והפוליטי.ספרו החדש, Anti-Heimat Cinema, עוסק באופן בו יהודים דמיינו את "המולדת" הגרמנית מתוך דיאלוג עם השיח על הזהות הלאומית הגרמנית בין השנים 1918-1968. הספר מראה כיצד אנשי קולנוע יהודים שילבו את נקודת המבט שלהם, כמי שהוגדרו כזרים אך השתלבו בלב התרבות המקומית, בזרם המרכזי של התרבות הלאומית הגרמנית. הדיון שלהם ב"מולדת" כלל ביקורת על תפיסות לאומניות או אתניות של זהות לאומית גרמנית, וההגירה הכפויה של רבים לאחר 1933 הביאה לכך שתפיסות ביקורתיות אלה השתלבו בתרבויות לאומיות שוות ברחבי העולם.

פרוייקט המחקר הנוכחי שלו עוסק בצילום יהודי בגרמניה מהשנים האחרונות של רפובליקת ויימאר ועד שנות השיקום שלאחר מלחמת העולם השניה. ניתוח התמונות שצילמו יהודים בשנים הרות גורל אלה מאפשר לראות את המציאות "מתוך עיניהם" של מי שחוו את התקופה: כיצד תפסו את המציאות המשתנה, את מקומם בתוכה, וכיצד דמיינו את העבר והעתיד של החיים בגרמניה.

פרסומים נבחרים:

ספרים וקבצי מאמרים:

 • Ofer Ashkenazi, Anti-Heimat Cinema: The Invention of the German Landscape by Jewish Filmmakers, 1918-1968 (Michigan University Press, 2020)
 • עופר אשכנזי, דוד ברגל, ערן רולניק (עורכים), איינשטיין, פרויד, והמלחמה הבאה: "למה מלחמה"? (כרמל, 2018)
 • Ofer Ashkenazi, Udi Greenberg, Noah Strote (eds.), “From Weimar to the Cold War,” special issue of New German Critique 126 (November 2015)
 • Ofer Ashkenazi, Weimar Film and Modern Jewish Identity (Palgrave-McMillan, 2012)
 • עופר אשכנזי, הליכה אל עבר הלילה: רציונליות וזהות בקולנוע של רפובליקת ויימאר (עם עובד 2010).

מאמרים:

 • Ofer Ashkenazi, Jakob F. Dittmar, “Migration, Exile and Displacement in Graphic Life Narratives,” A/B: Auto / Biography Studies (forthcoming 2020)
 • Ofer Ashkenazi, Guy Miron, “Jewish Vacations in Nazi Germany: Reflections on Time and Space amid an Unlikely Respite,” Jewish Quarterly Review 110.3 (Summer 2020): 523-552
 • Ofer Ashkenazi, “Hidden in Plain Sight: The Nakba and the Heritage of the Israeli Historians’ Debate,” Zeithistorische Forschungen 16.3 (2019): 549-563
 • Ofer Ashkenazi, “Exile At Home: Jewish Amateur Photography under National Socialism, 1933–1939,” Leo Baeck Institute Yearbook 64:1 (2019): 115-140.
 • Ofer Ashkenazi, "Transnational Antiwar Activity in the Third Reich: The Nazi Branch of the New Commonwealth Society," German History 36.2 (June 2018): 207-228
 • Ofer Ashkenazi, "Improbable Twins: The Bifurcating Heritage of Weimar Culture in Helmar Lerski and Walter Frentz’s Kulturfilms," German Studies Review 40.3 (2017): 527-548

Ofer Ashkenazi, “The Non-Heimat Heimat: Landscapes and Identity in German-Jewish Films, from Weimar to the Cold War,” New German Critique 126 (November 2015): 155-144