פרופ' עמנואל סיון

עמנואל סיון
פרופ'
עמנואל
סיון
emmsivan@gmail.com

מתמחה בפונדמנטליזם אסלאמי עכשוי, פונדמנטליזם השוואתי, וזכרון קולקטיבי.