רוני מיקל אריאלי

רוני מיקל אריאלי
רוני
מיקל
אריאלי

מחקר הדוקטורט שלי עוסק בזיכרון השואה בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד ולאחר המעבר לדמוקרטיה. במהלך שנות משטר האפרטהייד (1948-1994), היחס לרצח יהודי אירופה על ידי הנאצים עוצב על-ידי יהודים ולא יהודים מכל גווני הקשת פוליטית והלאומית של דרום אפריקה. מחקרי מבקש לבדוק מה היו ההקשרים ההיסטוריים במסגרתם הקהילות השונות בדרום אפריקה התייחסו לנאציזם ולשואה, משנות הארבעים ועד ימינו אנו;  כיצד אירועים גלובליים ומקומיים השפיעו על אופני הזיכרון וההנצחה ועל השיח אודות הנאציזם והשואה; ואילו מסרים ולקחים היסטוריים קלטו קבוצות שונות בדרום אפריקה מהשואה במסגרת המציאות המקומית שלהן. אני כותבת את עבודתי בהנחיית ד"ר לואיז בית לחם וד"ר עמוס גולדברג.

אני מחזיקה בתואר ראשון ושני מהמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת ב גוריון בנגב. תיזת ה-MA שלי עסקה בשימוש בזיכרון השואה במסגרת מאבקם של מבקשי המקלט האפריקאים להכרה בישראל של שנות האלפיים. כיום אני מלגאית בפרויקט ERC, "Apartheid--The Global Itinerary", וחברת מחזור 2014 בתכנית הופמן למנהיגות ואחריות חברתית.