רעי שרירא

רעי שרירא

במחקר הדוקטורט שלי אני חוקר את ההבטים הקוגניטיביים של החינוך באנגליה בעת החדשה המוקדמת. אני בוחן סביבות לימודיות שונות ומשחזר את הדרכים השונות בהן מורים, פדגוגיה וכלי לימוד אורגנו על מנת לעצב את מוחם של תלמידים במקומות כמו בתי ספר וקולג׳ים. בנוסף אני מחפש ׳שרידי מחשבה׳ שהותירו תלמידים בכתב ידם על שולי ספרי הלימוד שלהם ובמחבורתיהם במטרה להתחקות אחרי ההתקבלות והחלחול של אורינויות קוגניטיביות מסוימות בחברה האנגלית. אני עדין מחזיק באמונה הנאיבית שאם אני רק אצליח לפענח מספיק שרבוטים על שולי איזה ספר לימוד של לטינית, אני אגלה משהו עמוק על המשמעות של המודרנה. אני כותב את המחקר בהנחייתו של פרופ' דרור ורמן.