שחר אורלינסקי

שחר אורלינסקי
שחר
אורלינסקי

מלגאית ברברה ומורטון מנדל לדוקטורנטים במדעי הרוח והחברה. מחקר הדוקטורט שלי עוסק בעבדות ויחסי תלות בימי הביניים המוקדמים בצפון אירופה.