גב' שיר ונטורה

שיר ונטורה
גב'
שיר
ונטורה
חדר 6502.
שעות קבלה: בתיאום מראש
shir.ventura@mail.huji.ac.il
אני מתעניינת בהיסטוריה תרבותית של צרפת בתקופת הנאורות. עבודת התזה שלי עוסקת בזנות בפריס של המאה ה-18, ומתבססת על מגוון מקורות חזותיים וספרותיים.