תמר רוזט

תמר רוזט

מחקר הדוקטורט שלי עוסק במערכת הדואר באימפריה הבריטית מנקודת מבטם של המשתמשים והמשתמשות בה, בין השנים 1840-1898. אני מבקשת לבחון את הקשר המשולש בין התשתית החומרית והטכנולוגית המשתנה של מערכת הדואר, חוויות השימוש הרגשיות של המשתמשים והמשתמשות בה, והאופן בו חוויות אלו השפיעו על תפיסותיהם את המרחק ופעולותיהם במרחב האימפריאלי. בכוונתי לבחון זאת באמצעות קריאה צמודה ורחבה במכתבים חוצי אימפריה של בני ובנות 'משפחות אימפריאליות', לצד מקורות ראשוניים נוספים. נקודת המבט האישית של גברים ונשים היסטוריות תאפשר הצצה הן לתפקודה המורכב והלוקאלי של מערכת הדואר, והן לחוויות השימוש הרגשיות המושפעות מתפקוד זה, ולהשלכותיהן. עבודתי נעשית במסגרת מלגת הנשיא, ובהנחייתם של פרופסור דרור ורמן ופרופסור משה סלוחובסקי.