מלגת דוקטורט

מלגת הצטיינות לדוקטורט ע"ש ג'ורג' ל' מוסה

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מיועדת לגברים ונשים כאחד

 

התכנית ע"ש ג'ורג' ל' מוסה בהיסטוריה מציעה מלגות הצטיינות רב-שנתיות לדוקטורט לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד לתואר שלישי בחוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית.

קרן מוסה מעניקה מלגת הצטיינות ארבע-שנתית לדוקטורט, הכוללת מלגת מחייה ופטור משכר לימוד. הקרן מממנת שנת לימודים מלאה באוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון שבארה"ב, ושלוש שנות לימודים מלאות באוניברסיטה העברית.

במהלך שנות הלימודים בארץ הזוכה במלגה ישתתף בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. מקבל המלגה יזכה בפטור משכר לימוד, וכן במלגת מחייה שנתית של כ-60,000 ש"ח, אשר תוענק בתשלומים חודשיים.

בשנת הלימודים השנייה הזוכה במלגה ילמד באוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון, ארה"ב. מקבל המלגה יזכה בפטור משכר לימוד ובמלגת מחייה חודשית של כ-3,000 דולר. בנוסף, המלגה כוללת כרטיס טיסה הלוך-חזור וביטוח בריאות, וכן סיוע ברכישת כרטיסי טיסה וביטוח בריאות לבני משפחה נלווים. שנת הלימודים במדיסון היא חלק אינטגרלי בתכנית (בכפוף לאפשרויות הנסיעה הבינלאומיות באותה השנה).

 

תינתן עדיפות לתחומי העניין של ההיסטוריון ג'ורג' ל' מוסה המנוח: היסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה, מיניות ומגדר, היסטוריה של יהדות מרכז ומערב אירופה בעת החדשה.

מימוש הזכאות למלגה מחייב הרשמה ברשות לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית עד ה-1 ביולי 2022.

 

רשאים להגיש מועמדות למלגה:

תלמידי מ"א מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, תלמידים בעלי תואר מ"א מחקרי, או תלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר. המנחה של המועמד חייב להיות חבר סגל מאחד החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית. מלגאי מוסה אינם רשאים לקבל במקביל מלגה רב-שנתית אחרת של האוניברסיטה העברית.

 

תהליך הגשת מועמדות למלגה:

ההרשמה תתבצע דרך המערכת להגשת מועמדות למלגות: http://scholarships.huji.ac.il

 

לוח זמנים

המועד האחרון להגשת מועמדות: 15 בפברואר 2022

ראיונות למועמדים ולמועמדות הסופיים ייערכו בסוף חודש פברואר 2022

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטאילי הרדימן, רכזת תכנית מוסה באוניברסיטה העברית בירושלים: taili.hardiman@mail.huji.ac.il

 

מסמכים נדרשים להגשה

שימו לב כי המסמכים היחידים שצריכים להיות מוגשים באנגלית הם: קורות חיים ותכנית עבודה מתוכננת לדוקטורט. ההמלצות ויתר המסמכים יכולים להיות בעברית.

 • טופס פרטים אישיים (יופיע במערכת הגשת המלגות)
 • שתי המלצות- אחת ההמלצות חייבת להיות ממנחה למוסמך או לדוקטורט של המועמד/ת
 • קורות חיים באנגלית (עד שני עמודים)
 • תמונה
 • תכנית עבודה מתוכננת בדוקטורט באנגלית- עד שני עמודים
 • דוגמת כתיבה (עד 20 עמודים: עבודת סמינר או כל כתיבה אקדמית אחרת)
 • גיליון ציונים תואר ראשון 
 • אישור זכאות לתואר ראשון
 • גיליון ציונים תואר שני
 • אישור סיום תואר שני (במידה ורלוונטי)
 • אישור מעבר לשלב ב' (במידה ורלוונטי)
 • הצעת מחקר שאושרה על ידי הוועדה המלווה (במידה ורלוונטי)
 • כל מועמד מתבקש לרשום שמות של עד שני מנטורים אפשריים באוניברסיטת ויסקונסין (בהתייעצות עם המנחה באוניברסיטה העברית, נא לא ליצור קשר ישיר עם המנטורים). השמות יירשמו בטופס הפרטים האישיים במערכת הגשת המלגות. 

תנאי מלגת מוסה

המלגה מיועדת לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים להקדיש את עיקר זמנם למחקר. מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות:

מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת הדוקטורט.

הזכאות למלגה היא לכל היותר למשך ארבע שנים (שלוש שנים למועמדים שנרשמו בהיותם בשלב ב').

במהלך שנות הלימודים בישראל מקבלי המלגה ישתייכו לתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. כל זכויות וחובות משתתפי התכנית יחולו עליהם.

עיקר פעילותם האקדמית של מקבלי המלגה תהיה בין כותלי האוניברסיטה. מקבלי המלגה הם המצוינים שבין התלמידים ואנו מצפים כי הם יזמו וישתתפו בסמינרים, ימי עיון, וסדנאות בקמפוס האוניברסיטה, כך שפעילותם תהווה מוקד לקהילה אוניברסיטאית לומדת.

במהלך שנות הלימודים בישראל  מקבלי המלגה יתחייבו לשהות לכל הפחות יומיים בשבוע במשרד שיוקצה להם בבניין מנדל.

מקבלי המלגה מתחייבים לנסוע לשנה לאוניברסיטת ויסקונסין במדיסון. זו תהיה השנה השנייה של המלגה. במהלך השנה בויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של לפחות 6 נקודות זכות (אחד מהם יכול להיות הדרכה אישית, בדרך כלל בסמסטר השני). כל מלגאי יקושר עם מנטור או מנטורית מהסגל של אוניברסיטת ויסקונסין.

מקבלי המלגה יתחייבו שלא לעבוד בשום עבודה בשכר באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה בהיקף משרה שיעלה על 50%.

מועמדים למלגות מוסה חייבים להירשם עד יולי 2022 ברשות לתלמיד מחקר כתלמידים על תנאי בשנת הלימודים תשפ"ב, להשלים את כל חובות הלימודים שלהם עד 30 בספטמבר 2022 ולהגיש אישור לזכאות לתואר עד 31 בדצמבר 2022. תלמידים שלא יסיימו את לימודיהם למוסמך (כולל קבלת ציון על עבודת הגמר) עד 1.1.2023, מלגתם תישלל.

הציפייה היא כי מקבלי המלגה יעברו תוך שנה משלב א' לשלב ב' וכי יסיימו את כתיבת הדוקטורט תוך שלוש שנים לכל היותר ממועד קבלתם לשלב ב'.

המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת מלגות מוסה תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה. תנאי להמשך קבלת המלגה בשנה שנייה הוא מעבר משלב א' לשלב ב' (דהיינו אישור הצעת המחקר).