מלגת מוסמך

מלגת הצטיינות למוסמך ע"ש ג'ורג' ל' מוסה

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מיועדת לגברים ונשים כאחד

 

 

התכנית ע"ש ג'ורג' ל' מוסה בהיסטוריה מציעה מלגות דו-שנתיות לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד לתואר מוסמך מחקרי בחוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.

קרן מוסה מעניקה מלגת הצטיינות דו-שנתית למוסמך, הכוללת מלגת מחייה ופטור משכר לימוד. שנת הלימודים הראשונה תהיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ושנת הלימודים השנייה תהיה באוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון שבארה"ב. 

במהלך שנת הלימודים הראשונה הזוכה במלגה ישתתף בתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. מקבל המלגה יזכה בפטור משכר לימוד, וכן במלגת מחייה שנתית של כ-36,000 ש"ח, אשר תוענק בתשלומים חודשיים.

בשנת הלימודים השנייה הזוכה במלגה ילמד באוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון, ארה"ב. מקבל המלגה יזכה בפטור משכר לימוד וכן במלגת מחייה חודשית של כ-3,000 דולר. בנוסף, המלגה תכלול כרטיס טיסה הלוך-חזור וביטוח בריאות, וכן סיוע ברכישת כרטיסי טיסה וביטוח בריאות לבני משפחה נלווים. שנת הלימודים במדיסון היא חלק אינטגרלי בתכנית (בכפוף לאפשרויות הנסיעה הבינלאומיות באותה השנה).

תינתן עדיפות לתחומי העניין של ההיסטוריון ג'ורג' ל' מוסה המנוח: היסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית של אירופה בעת החדשה, מיניות ומגדר, והיסטוריה של יהדות מרכז ומערב אירופה בעת החדשה.

מימוש הזכאות למלגה מחייב הרשמה לתואר שני חוג היסטורי באוניברסיטה העברית עד ה-1 בספטמבר 2022.

יכולים להגיש מועמדות רק מי שלא החלו את לימודי המוסמך.

  

תהליך הגשת מועמדות למלגה:

ההרשמה תתבצע דרך המערכת להגשת מועמדות למלגות: http://scholarships.huji.ac.il

 

לוח זמנים:

המועד האחרון להגשת מועמדות: 15 בפברואר 2022

מסמכים נדרשים להגשה:

שימו לב כי המסמכים היחידים שיש להגיש באנגלית הם קורות חיים ומכתב כוונות. ההמלצות ויתר המסמכים יכולים להיות בעברית.

 • שתי המלצות
 • קורות חיים באנגלית (עד שני עמודים)
 • תמונה
 • מכתב כוונות באנגלית- במכתב אנא התייחסו לתחומי העניין המחקריים שלכם וכן לסיבה שתרצו לנסוע לשנת לימודים במדיסון.
 • דוגמת כתיבה (עד 20 עמודים: עבודת סמינר או כל כתיבה אקדמית אחרת)
 • גיליון ציונים תואר ראשון
 • טופס פרטים אישיים (ממוחשב, מופיע במערכת הרישום למלגות)

 

תנאי מלגת מוסה

המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי ותלמידות מוסמך מצטיינים ומצטיינות להקדיש את עיקר זמנם ללימודים ומחקר. מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות:

 •  מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת המוסמך. על המנחה להיות חבר סגל באוניברסיטה העברית בירושלים.
 •   במהלך שנת לימודיהם הראשונה מקבלי המלגה ישתייכו לתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. כל זכויות וחובות משתתפי התכנית יחולו עליהם בשנה זו.
 • מקבלי המלגה מתחייבים לנסוע בשנת לימודיהם השנייה לאוניברסיטת ויסקונסין. במהלך השנה בוויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של 6 נקודות זכות לפחות.
 • קבלת המלגה תותנה בסיום כל החובות ללימודי בוגר עד 30 בספטמבר, 2022.
 • המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. וועדת מלגות מוסה תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לטאילי הרדימן, רכזת תכנית מוסה באוניברסיטה העברית בירושלים: taili.hardiman@mail.huji.ac.il

 

מסמכים נדרשים להגשה

שימו לב כי המסמכים היחידים שיש להגיש באנגלית הם קורות חיים ומכתב כוונות. ההמלצות ויתר המסמכים יכולים להיות בעברית.

 • שתי המלצות
 • קורות חיים באנגלית (עד שני עמודים)
 • תמונה
 • מכתב כוונות באנגלית- במכתב אנא התייחסו לתחומי העניין המחקריים שלכם/ן וכן לסיבה שתרצו לנסוע לשנת לימודים במדיסון.
 • דוגמת כתיבה (עד 20 עמודים: עבודת סמינר או כל כתיבה אקדמית אחרת)
 • גיליון ציונים תואר ראשון
 • טופס פרטים אישיים (ממוחשב, מופיע במערכת הרישום למלגות)

תנאי מלגת מוסה

 

המלגה מיועדת לאפשר לתלמידי ותלמידות מוסמך מצטיינים ומצטיינות להקדיש את עיקר זמנם ללימודים ומחקר. מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות:

 • מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת המוסמך. על המנחה להיות חבר סגל באוניברסיטה העברית בירושלים.
 • במהלך שנת לימודיהם הראשונה מקבלי המלגה ישתייכו לתכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. כל זכויות וחובות משתתפי התכנית יחולו עליהם בשנה זו.
 • מקבלי המלגה מתחייבים לנסוע בשנת לימודיהם השנייה לאוניברסיטת ויסקונסין. במהלך השנה בוויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של 6 נקודות זכות לפחות.
 • קבלת המלגה תותנה בסיום כל החובות ללימודי בוגר עד 30 בספטמבר, 2022.
 • המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. וועדת מלגות מוסה תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה.