Table of Contents

היועץ לתואר מוסמך

תואר מוסמך

מטרת הלימודים היא להכשיר תלמידים למחקר היסטורי עצמאי ולהעמיק היכרותם עם הדיסציפלינה, וכן הכנה לקראת לימודי דוקטורט. הלימודים מתנהלים בשלושה מסלולים: מסלול מחקרי, מסלול לא מחקרי, ומסלול במגמת הוראה.

 

מתווה הלימודים, תשע"ח (PDF)

(קובץ זה רלוונטי למי שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים הנוכחית. סדר הלימודים לשנת הלימודים הבאה יתפרסם במהלך הקיץ. לצפייה בשנתונים משנים קודמות לחצו כאן, בחרו את השנה הרלוונטית בראש הדף ואחר כך לחצו על כפתור "צפייה בפרק" בשורה היסטוריה)

 

רשימת הקורסים

במסלול המחקרי

קורסים במסלול המחקרי (XLS)

 

במסלול הלא-מחקרי 

קורסים במסלול הלא-מחקרי (XLS)